نکات قابل توجه در مورد مسابقه یکم اردیبهشتباسلام. لازم بذکر است که بدلیل اینکه مسابقات این فدراسیون همیشه پوشش خبری صداسیما را دارد حتما تمامی ورزشکاران با وضعیت کامل ورزشی ومربیان آنان میبایست با گرمکن ویا لباس ورزشی داخل پلات فورم شوند.

تمامی اعضای اتحادیه و کمیته های زیر مجموعه اتحادیه Gpf باید راس ساعت 9صبح در سالن مسابقات حضور بهم رسانند. هر عضو ویا کمیته ای در مسابقات آتی حضور نداشته باشند به منزله انصراف از سمت خود محسوب میشود.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها